Anksiyete Nedir? Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri - Doktorify

Anksiyete Nedir? Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

17-07-2023
Tıbbi olarak incelendi ve kontrol edildi Tıbbi İnceleme Ekibi

Geçici anksiyete yaşamın normal bir parçasıdır. Ancak anksiyete bozukluğu (kaygı bozukluğu) olan kişiler sıkça günlük yaşam durumlarına yönelik yoğun, aşırı ve sürekli endişe ve korku hissederler. Sıklıkla, anksiyete bozuklukları ani yoğun anksiyete ve korku veya dehşet hislerinin tepe noktaya ulaştığı anlar (panik ataklar) şeklinde tekrarlayan nöbetleri içerir.

Bu anksiyete ve panik hisleri günlük aktiviteleri engeller, kontrol edilmesi zordur, gerçek tehlikeye göre orantısızdır ve uzun sürebilir. Bu hislerden kaçınmak için yerlere veya durumlara girebilirsiniz. Semptomlar çocukluk veya ergenlik yıllarında başlayabilir ve yetişkinliğe kadar devam edebilir.

Anksiyete bozukluklarının örnekleri arasında yaygın kaygı bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), belirli fobiler ve ayrılık kaygı bozukluğu bulunur. Birden fazla anksiyete bozukluğunuz olabilir. Bazen kaygı bozukluğu, tedavi gerektiren tıbbi bir durumun sonucu olabilir.

Anksiyete Nedir?

Anksiyete, bireyin aşırı ve kontrol edilemez tepkilerle endişe, kaygı ve korku gibi duygulara yanıt verdiği yaygın bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu durum, zihinsel sağlık alanında sıkça karşılaşılan bir durumdur. 

Anksiyete Türkiye'de Ne kadar Yaygındır?

Kaygı bozukluğu Türkiye'de oldukça yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Aslında, Anksiyete bozukluğu, günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkma çabaları sırasında ortaya çıkmasına ve kişinin içsel denge ve mutluluğunu etkileyebilecek yaygın bir reaksiyondur.

Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasına göre Türkiye genelinde anksiyete bozukluklarının yaygınlığı %5,1 olarak bulunmuştur. Bu oran dünya geneline kıyasla daha yüksektir. 

Anksiyete bozuklukları kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Türkiye'de kaygı bozukluğu yaşayan kadınların oranı %6,4 iken, erkeklerde bu oran %3,8'dir.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, anksiyete bozuklukları en çok 15-24 yaş grubunda görülmektedir. Bu yaş grubundaki gençlerin yaklaşık %7'si kaygı bozukluğu tanısı almaktadır.

Bu makalede, size kaygı bozukluğunun ne olduğu, anksiyete bozukluğunun belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında tüm bilgiyi sunmayı amaçlıyoruz.

Anksiyete Belirtileri Nelerdir?

Yaygın anksiyete bozukluğunun belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • Sinirli, huzursuz veya gergin hissetme
 • Yaklaşan tehlike, panik veya kaderin bir hissi olma
 • Artmış kalp atış hızına sahip olma
 • Hızla nefes alma (hiperventilasyon)
 • Terleme
 • Titreme
 • Zayıf veya yorgun hissetme
 • Konsantre olmakta güçlük çekme veya mevcut endişeden başka bir şeyi düşünme
 • Uyumakta zorluk çekme
 • Gastrointestinal (GI) sorunlar yaşama
 • Endişeyi kontrol etmekte zorlanma
 • Anksiyeteyi tetikleyen şeylerden kaçma dürtüsüne sahip olma

Anksiyete Türleri Nelerdir?

 • Agorafobi, sizi panik yapabilecek ve sıkışmış, çaresiz veya utanmış hissettirebilecek yerlere veya durumlara karşı korku duyduğunuz ve genellikle kaçındığınız bir kaygı bozukluğu türüdür.
 • Tıbbi bir duruma bağlı anksiyete bozukluğu, fiziksel bir sağlık sorunu tarafından doğrudan tetiklenen yoğun anksiyete veya panik belirtilerini içerir.
 • Yaygın anksiyete bozukluğu, sürekli ve aşırı bir şekilde günlük aktiviteler veya olaylar hakkında endişe duymayı içerir hatta sıradan rutin konuları bile. Endişe, gerçek duruma orantısızdır, kontrol etmesi zordur ve fiziksel olarak nasıl hissettiğinizi etkiler. Sıkça diğer anksiyete bozuklukları veya depresyonla birlikte görülür.
 • Panik bozukluğu, ani yoğun anksiyete ve korku veya dehşet hislerinin tepe noktaya ulaştığı anlar (panik atakları) şeklinde tekrarlayan nöbetleri içerir. Yaklaşan korku hisleri, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya hızlı, çırpınan veya çarpan bir kalp atışı (kalp çarpıntıları) olabilir. Bu panik atakları, tekrar yaşanma endişesi yaratabilir veya bu atakların meydana geldiği durumlardan kaçınmaya neden olabilir.
 • Seçici mutizm, çocukların belirli durumlarda, okul gibi, hatta diğer durumlarda, yakın aile üyeleriyle evde konuşabilecekleri halde konuşmamalarını içeren sürekli bir durumdur. Bu durum okul, iş ve sosyal işlevselliği etkileyebilir.
 • Ayrılık anksiyete bozukluğu, çocuğun gelişimsel seviyesine göre aşırı olan ve ebeveynlerden veya ebeveyn rolü olan diğer kişilerden ayrılmayla ilgili anksiyete ile karakterize edilen bir çocukluk bozukluğudur.
 • Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), utanma, öz bilinç ve diğerlerinin tarafından yargılanma veya olumsuz görülme endişesi nedeniyle sosyal durumların yüksek seviyede anksiyete, korku ve kaçınma içermesi durumudur.
 • Belirli fobiler, belirli bir nesne veya duruma maruz kaldığınızda büyük anksiyete duyduğunuz ve ondan kaçınma isteğini içeren durumlardır. Fobiler bazı insanlarda panik ataklarına neden olabilir.
 • Maddeye bağlı anksiyete bozukluğu, ilaç yanlış kullanımı, ilaç kullanımı, toksik bir maddeye maruz kalma veya ilaçların kesilmesi sonucunda doğrudan oluşan yoğun anksiyete veya panik belirtilerini içerir.
 • Diğer belirtilmiş anksiyete bozukluğu ve belirtilmemiş anksiyete bozukluğu, diğer anksiyete bozukluklarının kesin kriterlerini karşılamayan ancak rahatsız edici ve kesintiye uğramış olan anksiyete veya fobiler için terimlerdir.

Anksiyete Nedenleri Nelerdir?

Anksiyete bozukluklarının nedenleri tam olarak anlaşılmış değildir. Travmatik olaylar gibi yaşam deneyimleri, zaten anksiyeteye yatkın olan insanlarda anksiyete bozukluklarını tetiklemek gibi görünmektedir. Kalıtsal özellikler de bir faktör olabilir.

Tıbbi nedenler

Bazı insanlar için anksiyete, temelde bir sağlık sorunuyla ilişkilendirilebilir. Bazı durumlarda, anksiyete belirtileri, bir tıbbi hastalığın ilk belirleyicileri olabilir. Eğer doktorunuz anksiyetenizin bir tıbbi nedeni olabileceğini düşünüyorsa, sorun işaretlerini aramak için testler isteyebilir.

Anksiyeteye bağlı olabilecek tıbbi sorunlara örnekler şunlar olabilir:

 • Kalp hastalığı
 • Diyabet
 • Tiroid problemleri, örneğin hipertiroidizm
 • Solunum bozuklukları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım gibi
 • Madde kötüye kullanımı veya yoksunluk belirtileri
 • Alkol, anksiyete ilaçları (benzodiazepinler) veya diğer ilaçların yoksunluğu
 • Kronik ağrı veya irritabl bağırsak sendromu
 • Belirli savaş ya da kaç tepkisi hormonlarını üreten nadir tümörler

Bazen anksiyete, belirli ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

Anksiyetenizin altında yatan bir tıbbi durum olabilir eğer:

 • kaygı bozukluğu olan kan bağınızda (anne veya kardeş gibi) hiç kimse yoksa
 • Çocukken anksiyete bozukluğunuz olmadıysa
 • Anksiyete nedeniyle belirli şeylerden veya durumlardan kaçınmıyorsanız
 • Anksiyeteye dair önceki bir geçmişiniz yoksa ve yaşam olaylarıyla ilişkisiz görünen aniden ortaya çıkan bir anksiyeteniz varsa

Risk Faktörleri

Bu faktörler anksiyete bozukluğu geliştirme riskinizi artırabilir:

 • Travma. İstismar veya travma yaşayan veya travmatik olaylara tanık olan çocuklar, hayatlarının bir noktasında kaygı bozukluğu geliştirme riski altındadır. Travmatik bir olay yaşayan yetişkinler de kaygı bozukluğu geliştirebilir.
 • Hastalığa bağlı stres. Bir sağlık durumuna veya ciddi bir hastalığa sahip olmak, tedaviniz ve geleceğiniz gibi konularda ciddi endişelere neden olabilir.
 • Stres birikimi. Büyük bir olay veya daha küçük stresli yaşam durumlarının birikimi aşırı anksiyeteye neden olabilir, örneğin aile içi bir ölüm, iş stresi veya sürekli finansal endişeler.
 • Kişilik. Bazı kişilik tiplerine sahip insanlar diğerlerine göre daha fazla kaygı bozukluğuna yatkın olabilir.
 • Diğer zihinsel sağlık bozuklukları. Depresyon gibi diğer zihinsel sağlık bozukluklarına sahip kişiler genellikle anksiyete bozukluğuna da sahiptir.
 • Anksiyete bozukluğu olan akrabalar. Anksiyete bozuklukları ailelerde görülebilir.
 • İlaçlar veya alkol. İlaç veya alkol kullanımı, kötüye kullanımı veya yoksunluğu anksiyeteye neden olabilir veya anksiyeteyi kötüleştirebilir.

Anksiyete ve Alkol Bağımlılığı

Alkol, merkezi sinir sistemini baskılayarak geçici bir rahatlama sağlar. Ancak bu etki kısa sürelidir. Anksiyete sorunu yaşayanlar, içini rahatlatmak ya da sosyal ortamlarda kendini kaybetmemek için alkole yönelebilir. Fakat anksiyete kronik bir rahatsızlıktır ve alkol çözüm olamaz. Düzenli alkol kullanımı bağımlılığa neden olur. Anksiyete tedavisine alkol bağımlılığının üstesinden gelinmeden başlanmamalıdır. 

Anksiyete ve Depresyon İlişkisi

Araştırmalar anksiyete ile depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kaygı bozukluğu çoğunlukla depresyona yol açar. Aynı şekilde ağırlaşan depresyon da anksiyete belirtilerini tetikleyebilir. Her iki durum da uzman desteği, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir. Erken teşhis ve tedavi her iki rahatsızlığın etkilerini en aza indirir.

Komplikasyonlar

Bir anksiyete bozukluğuna sahip olmak sadece endişelenmenize neden olmaz. Aynı zamanda depresyona yol açabilir veya diğer zihinsel ve fiziksel durumları kötüleştirebilir, örneğin:

 • Depresyon (genellikle bir kaygı bozukluğu ile birlikte ortaya çıkar) veya diğer zihinsel sağlık bozuklukları
 • Madde kötüye kullanımı
 • Uyumakta zorluk (uykusuzluk)
 • Sindirim veya bağırsak problemleri
 • Baş ağrıları ve kronik ağrı
 • Sosyal izolasyon
 • Okulda veya işte fonksiyon bozuklukları
 • Düşük yaşam kalitesi
 • İntihar

Anksiyeteyi Önlemek 

Birisinin anksiyete bozukluğu geliştirmesine neyin neden olacağını kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, anksiyozsanız semptomların etkisini azaltmak için adımlar atabilirsiniz:

 • Erken yardım alın. Birçok diğer zihinsel sağlık koşulu gibi anksiyete de tedavi edilmesi zor olabilir eğer beklerseniz.
 • Aktif kalmak. Kendinizi iyi hissettiren ve hoşlandığınız aktivitelere katılın. Sosyal etkileşimi ve bakım dolu ilişkileri deneyimleyerek endişelerinizi azaltabilirsiniz.
 • Alkol veya madde kullanımından kaçının. Alkol ve madde kullanımı anksiyeteye neden olabilir veya anksiyeteyi kötüleştirebilir. Eğer bu maddelerden herhangi birine bağımlıysanız, bırakmak size anksiyete yapabilir. Kendi başınıza bırakamıyorsanız, doktorunuzu görün veya size yardımcı olacak bir destek grubu bulun.

Teşhis

Anksiyetenizin fiziksel sağlığınızla ilgili olup olmadığını anlamak için öncelikle birinci basamak sağlık sağlayıcınıza başvurabilirsiniz. Altta yatan bir tıbbi durumun işaretlerini kontrol edebilirler ve gerekiyorsa tedaviye ihtiyaç duyan bir durum olup olmadığını görebilirler.

Ancak ciddi anksiyete yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir zihinsel sağlık uzmanını görmeniz gerekebilir. Bir psikiyatrist, zihinsel sağlık durumlarını teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Bir psikolog ve belirli diğer zihinsel sağlık profesyonelleri anksiyeteyi teşhis edebilir ve danışmanlık (psikoterapi) sağlayabilir.

Bir kaygı bozukluğu teşhisine yardımcı olmak için zihinsel sağlık sağlayıcınız:

 • Psikolojik bir değerlendirme yapabilir. Bu, tanıyı belirlemeye ve ilişkili komplikasyonları kontrol etmeye yardımcı olmak için düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınızı tartışmayı içerir. Anksiyete bozuklukları genellikle depresyon veya madde kötüye kullanımı gibi diğer zihinsel sağlık sorunları ile birlikte görülür - bu da teşhisi daha zor hale getirebilir.
 • Semptomlarınızı DSM-5'teki kriterlere göre değerlendirebilir. Birçok doktor, bir anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruh Sağlığı Bozukluklarının Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5) kriterlerini kullanır.

Anksiyete Tedavisi Nasıldır?

Anksiyete bozuklukları için iki temel tedavi yöntemi psikoterapi ve ilaçlardır. İkisinin kombinasyonundan en çok fayda sağlayabilirsiniz. Hangi tedavilerin sizin için en iyi çalıştığını keşfetmek için bazı deneme yanılma gerekebilir.

Psikoterapi

Ayrıca konuşma terapisi veya psikolojik danışmanlık olarak da bilinen psikoterapi, anksiyete semptomlarınızı azaltmak için bir terapistle çalışmayı içerir. Anksiyete için etkili bir tedavi olabilir.

Bilişsel davranış terapisi (BDT), anksiyete bozuklukları için en etkili psikoterapi türüdür. Genellikle kısa süreli bir tedavi olan BDT, semptomlarınızı iyileştirmek ve anksiyete nedeniyle kaçındığınız aktivitelere yavaş yavaş geri dönmek için belirli beceriler öğretmeye odaklanır.

BDT, maruz bırakma terapisini içerir, burada anksiyete tetikleyen nesne veya durumla kademeli olarak karşılaşarak, durumu ve anksiyete semptomlarını yönetebileceğinize dair güveninizi artırırsınız.

İlaçlar

Semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için, sahip olduğunuz anksiyete bozukluğunun türüne ve ayrıca diğer zihinsel veya fiziksel sağlık sorunlarına bağlı olarak birçok farklı türde ilaç kullanılır. Örneğin:

 • Belirli antidepresanlar aynı zamanda anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.
 • Buspiron adlı bir anksiyete ilacı reçete edilebilir.
 • Sınırlı durumlarda, doktorunuz sedatifler olarak da adlandırılan benzodiazepinler veya beta blokerler gibi diğer ilaç türlerini reçete edebilir. Bu ilaçlar, anksiyete semptomlarının kısa süreli rahatlatılması içindir ve uzun süreli kullanım amaçlanmaz.

İlaçların faydaları, riskleri ve olası yan etkileri hakkında doktorunuzla konuşun.

Yaşam tarzı ve Evde Uygulanan Yöntemler

Anksiyete bozuklukları olan çoğu insanın anksiyeteyi kontrol altına almak için psikoterapi veya ilaçlara ihtiyacı olsa da, yaşam tarzı değişiklikleri de fark yaratabilir. İşte yapabileceğiniz şeyler:

 • Fiziksel olarak aktif olun. Haftanın çoğu gününde fiziksel olarak aktif olacak bir rutin oluşturun. Egzersiz güçlü bir stres azaltıcıdır. Ruhsal durumunuzu iyileştirebilir ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Yavaşça başlayın ve etkinliklerinizin miktarını ve yoğunluğunu giderek artırın.
 • Alkol ve rekreasyonel ilaçlardan kaçının. Bu maddeler anksiyeteye neden olabilir veya anksiyeteyi kötüleştirebilir. Kendi başınıza bırakamıyorsanız, doktorunuzu görün veya size yardımcı olacak bir destek grubu bulun.
 • Sigarayı bırakın ve kafeinli içecek tüketimini azaltın veya bırakın. Hem nikotin hem de kafein anksiyeteyi kötüleştirebilir.
 • Stres yönetimi ve gevşeme tekniklerini kullanın. Görselleştirme teknikleri, meditasyon ve yoga, anksiyeteyi hafifletebilecek gevşeme tekniklerine örnektir.
 • Uykuyu öncelik haline getirin. Dinlenmiş hissetmek için yeterli uyku aldığınızdan emin olmak için yapabileceğinizi yapın. İyi uyumuyorsanız, doktorunuzu görün.
 • Sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenme, sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve balık gibi unsurlara odaklanma anksiyete azaltıldığına dair bir bağlantı kurulabilir, ancak daha fazla araştırma gereklidir.

Alternatif Tıp

Birçok bitkisel çözüm anksiyete tedavisi için incelenmiştir, ancak risk ve faydaları anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bitkisel ve diyet takviyeleri ilaçlar gibi Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aynı şekilde izlenmez. Ne aldığınızdan ve güvenli olup olmadığından her zaman emin olamazsınız. Bu takviyelerden bazıları reçete ilaçlarıyla etkileşime girebilir veya tehlikeli etkileşimlere neden olabilir.

Bitkisel çözümleri veya diyet takviyelerini almadan önce, almanız gereken ilaçlarla etkileşime girmeyeceğinden ve sizin için güvenli olduğundan emin olmak için doktorunuzla konuşun.

Başa çıkma ve Destek

Bir anksiyete bozukluğu ile başa çıkmak için yapabilecekleriniz:

 • Bozukluğunuz hakkında bilgi edinin. Doktorunuzla veya zihinsel sağlık sağlayıcınızla konuşun. Özel durumunuzu neyin tetikleyebileceğini ve sizin için en iyi tedavilerin neler olabileceğini öğrenin. Ailenizi ve arkadaşlarınızı dahil edin ve desteklerini isteyin.
 • Tedavi planınıza sadık kalın. Talimatlar doğrultusunda ilaçlarınızı alın. Terapi randevularınızı sürdürün ve terapistinizin size verebileceği herhangi bir görevi tamamlayın. Özellikle ilaçlarınızı alırken tutarlılık büyük bir fark yaratabilir.
 • Harekete geçin. Anksiyetenizi tetikleyen veya stres yapabilecek faktörleri öğrenin. Zihinsel sağlık sağlayıcınızla geliştirdiğiniz stratejileri uygulayarak, bu tür durumlarda anksiyete hisleriyle başa çıkmak için hazır olun.
 • Bir günlük tutun. Kişisel yaşamınızı takip etmek, size ve zihinsel sağlık sağlayıcınıza neyin stres yaptığını ve size daha iyi hissettirdiğini belirlemeleri için yardımcı olabilir.
 • Bir anksiyete destek grubuna katılın. Tek olmadığınızı unutmayın. Destek grupları, anlayış, anlayış ve paylaşılan deneyimler sunar. Ulusal Ruh Sağlığı İttifakı ve Anksiyete ve Depresyon Derneği, destek bulma konusunda bilgi sağlar.
 • Zaman yönetimi teknikleri öğrenin. Zamanınızı ve enerjinizi dikkatli bir şekilde yönetmeyi öğrenerek anksiyeteyi azaltabilirsiniz.
 • Sosyalleşin. Endişelerinizi sevdiklerinizden veya etkinliklerden izole etmesine izin vermeyin.
 • Döngüyü kırın. Anksiyete hissettiğinizde, zihninizi endişelerinizden uzaklaştırmak için hızlı bir yürüyüşe çıkın veya bir hobiyle meşgul olun.

Ne Zaman Doktora Başvurmalı?

Doktorunuzu görmelisiniz eğer:

 • Çok fazla endişelendiğinizi ve bu durumun iş, ilişkiler veya yaşamınızın diğer alanlarıyla müdahale ettiğini hissediyorsanız
 • Korku, endişe veya anksiyete sizin için rahatsız edici ve kontrol etmesi zor ise
 • Depresyondan muzdaripseniz, alkol veya madde kullanımında zorluk çekiyorsanız veya anksiyete ile birlikte diğer zihinsel sağlık sorunlarınız varsa
 • Anksiyetenizin fiziksel bir sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini düşünüyorsanız
 • İntihar düşünceleriniz veya davranışlarınız varsa bu durumda derhal acil tedavi arayışına girmelisiniz

Endişeleriniz kendi başına geçmeyebilir ve yardım aramazsanız zamanla daha da kötüleşebilir. Anksiyetenizin daha da kötüleşmeden önce doktorunuzu veya zihinsel sağlık sağlayıcınızı görün. Erken yardım alırsanız tedavisi daha kolay olur.

Randevunuz İçin Hazırlık Yapma

Birinci basamak sağlık sağlayıcınıza görünerek başlayabilirsiniz. Sizi bir zihinsel sağlık uzmanına yönlendirebilirler.

Yapabilecekleriniz

Randevunuzdan önce, şunları içeren bir liste yapın:

 • Anksiyete semptomlarınız. Ne zaman meydana geldiklerini, onları daha iyi veya daha kötü yapan herhangi bir faktör olup olmadığını ve günlük aktivitelerinizi ve etkileşimlerinizi ne kadar etkilediğini belirtin.
 • Size stres yaratan şeyler. Son zamanlarda başa çıktığınız büyük yaşam değişikliklerini veya stresli olayları içerir. Ayrıca geçmişte veya çocukken yaşadığınız travmatik deneyimleri de belirtin.
 • Aile geçmişinizdeki zihinsel sağlık sorunları. Ebeveynleriniz, büyükanne ve büyükbabalarınız, kardeşleriniz veya çocuklarınızın herhangi bir zihinsel sağlık sorunuyla mücadele etip etmediğini belirtin.
 • Sahip olduğunuz diğer sağlık sorunları. Hem fiziksel durumları hem de zihinsel sağlık sorunlarını içerir.
 • Kullandığınız tüm ilaçlar. Herhangi bir ilacı, vitaminleri, bitkileri veya diğer takviyeleri ve dozları belirtin.

Doktorunuza sorulabilecek bazı temel sorular şunlar olabilir:

 • Anksiyetemin en muhtemel nedeni nedir?
 • Anksiyetemi neden olan veya kötüleştiren başka olası durumlar, psikolojik sorunlar veya fiziksel sağlık sorunları var mı?
 • Herhangi bir test yapmam gerekiyor mu?
 • Psikiyatrist, psikolog veya diğer zihinsel sağlık sağlayıcılarını görmeli miyim?
 • Hangi tür terapi bana yardımcı olabilir?
 • İlaç yardımcı olur mu? Eğer öyleyse, reçete ettiğiniz ilaçla aynı işe yarayan jenerik bir alternatif var mı?
 • Tedavinin yanı sıra evde yapabileceğim yardımcı olabilecek adımlar var mı?
 • Bana verilebilecek eğitim materyalleriniz var mı? Hangi web sitelerini önerirsiniz?

Randevunuz sırasında başka sorular sormaktan çekinmeyin.

Doktordan ne beklemeli

Doktorunuz muhtemelen size birkaç soru soracaktır, örneğin:

 • Semptomlarınız nelerdir ve ne kadar şiddetlidir? İşlevinizi nasıl etkiliyorlar?
 • Daha önce panik atak geçirdiniz mi?
 • Anksiyeteye neden olan belirli şeylerden veya durumlardan kaçınıyor musunuz?
 • Anksiyete duygularınız zaman zaman mı yoksa sürekli mi?
 • Anksiyete duygularınızı ilk ne zaman fark ettiniz?
 • Anksiyetenizi tetikleyen veya kötüleştiren herhangi bir şey var mı?
 • Anksiyete duygularınızı düzeltmeye yardımcı olan bir şey var mı?
 • Son zamanlarda veya geçmişte yaşadığınız travmatik deneyimler nelerdir?
 • Sahip olduğunuz herhangi bir fiziksel veya zihinsel sağlık durumu var mı?
 • Herhangi bir reçeteli ilaç alıyor musunuz?
 • Düzenli olarak alkol tüketiyor veya rekreasyonel ilaçlar kullanıyor musunuz?
 • Anksiyete veya diğer zihinsel sağlık koşullarına sahip olan akrabalarınız var mı, örneğin depresyon?

Sorulara hazırlık yapmak ve önceden düşünmek, randevunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Doktorify'dan Bir Not

Anksiyete bozukluğu, günlük yaşamınızı zorlaştırabilir. Anksiyete bozukluğu belirtileri arasında sinirlilik, panik ve korku hisleri bulunur. Ayrıca terleme ve hızlı kalp atışı gibi fiziksel belirtiler de yaşayabilirsiniz. Ancak böyle yaşamanıza gerek yok. Birçok etkili anksiyete bozukluğu tedavisi mevcuttur. Teşhisinizi ve en iyi tedavi planınızı belirlemek için sağlık hizmeti sağlayıcınızla konuşun. Genellikle tedavi, ilaçlar ve terapinin bir kombinasyonunu içerir. Anksiyete ilaçları ve antidepresanlar, BDT ile bir araya geldiğinde size en iyi hissettirmeye yardımcı olabilir.

Okuyucu Paylaşımı

Bu bölüm, konuyla ilgili gerçek yaşam deneyimlerine dair hikayelere ayrılmıştır. Eğer sizin de bu konuda paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçerek hikayenizi paylaşın. Bu, içeriğimize zenginlik katar ve daha fazla insanın hikayenizi okumasına olanak tanır.

"Anksiyete, hayatımın bir döneminde beni derinden etkileyen bir sorundu. Bu deneyimi sizinle paylaşarak, anksiyete konusundaki kişisel yolculuğumu ve bu sürecin benim üzerimdeki etkisini açıklamak istiyorum.

Anksiyete ile tanışmam, iş hayatındaki yoğun stres ve kişisel baskılarla başladı. Aniden ortaya çıkan endişe hissi, bedenimdeki gerginlik ve sürekli düşünce döngüleri beni sık sık zorladı. Anksiyetenin nasıl başladığını ve zamanla nasıl ilerlediğini anlatmak, benim için önemlidir.

Bu süre zarfında duygusal ve fiziksel olarak birçok zorlukla karşılaştım. Anksiyete, beni günlük yaşam aktivitelerimi sınırlamaya zorladı ve sosyal ilişkilerim üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bu, duygusal olarak tükenmiş hissetmeme yol açtı ve yaşam kalitemi düşürdü.

Anksiyetenin ne olduğunu anlamak ve teşhis almak için bir süreç gerekti. Bir sağlık uzmanının yardımıyla, yaşadığım bu zorluğun adını koyabildik. Teşhis almak, başlangıçta karışık duygulara neden oldu, ancak aynı zamanda çözüm yolu arayışımı başlattı.

Anksiyete ile başa çıkmak için bir dizi tedavi ve strateji denedim. Bu, terapiler, meditasyon, ve yaşam tarzı değişikliklerini içeriyordu. Hangi yöntemlerin işe yaradığını ve hangilerinin işe yaramadığını ve nedenini anlatmak, okuyuculara faydalı olabilir.

Ailem ve arkadaşlarım, anksiyete ile başa çıkmamda büyük bir destek sağladılar. Onların anlayışı ve yardımları, bu zorlu dönemi daha yönetilebilir hale getirdi. Ayrıca, bir terapist ile çalışmak da büyük bir destek sağladı.

Anksiyete ile ilgili daha fazla bilgi ve destek arayanlar için kaynakları paylaşmak istiyorum. Kendi yolculuğumda kitaplar, web siteleri ve destek grupları bana rehberlik etti ve bu kaynaklar başkalarına da yardımcı olabilir.

Anksiyete ile başa çıkmak, kendime dair birçok ders öğrenmeme neden oldu. Kendi sınırlarımı tanımak, stresle daha etkili bir şekilde başa çıkmak ve duygusal sağlığıma daha fazla dikkat etmek gibi değerli öğretilerle dolu bir deneyimdi." – Hakan Koç

Video / Podcast

KAYNAK

İlgili makaleler

Sosyal anksiyete bozukluğu, günlük etkileşimlerde başkaları tarafından olumsuz yargılanma korkusuyla ortaya [...]

13-08-2023
Tıbbi olarak incelendi ve kontrol edildi Tıbbi İnceleme Ekibi
Sosyal Fobi Nedir? (Sosyal Anksiyete Nedir?) Belirtileri, Tanı ve Tedavileri

Anksiyete ve stres, nefes alma teknikleriyle hafifletilebilir. Yoga ve meditasyon gibi yöntemlerle zihni sakinle [...]

30-07-2023
Tıbbi olarak incelendi ve kontrol edildi Tıbbi İnceleme Ekibi
Anksiyete İçin Deneyebileceğiniz 8 Nefes Egzersizi - Doktorify